SŁOWNIK PODSTAWOWYCH POJĘĆ CROSSFIT

Pojęcia ogólne:

WOD – Workout Of The Day

„trening dnia”, czyli część główna każdego treningu trwająca od kilku do kilkunastu minut, czasami więcej. Każdego dnia zestaw ćwiczeń w WOD jest inny.

 

Benchmark

jest to WOD sprawdzający Twoją sprawność. Z góry ustalone zestawy ćwiczeń, takie same na całym świecie. Benchmarki są nazywane od nazw huraganów (Fran, Barbara, Helen) oraz bohaterów wojennych (DT, Jake).

 

AMRAP

As many rounds as possible – jak najwięcej rund w określonym czasie (np. AMRAP 20 min)  3R4T – 3RFT – 3 rounds for time – 3 rundy na czas

 

EMOM

– (ang. Every Minute on the Minute) – wykonywanie określonego ćwiczenia co pełną minutę.

 

For time (FT)

zestaw ćwiczeń wykonywanych na czas. Robisz tylko raz i koniec.

 

Down & Up

zestaw ćwiczeń wykonywanych po kolei, po czym wykonywany jeszcze raz, od końca (Dół i góra)

 

TC

time cap – czas w jakim musisz wykonać WOD

 

Gymnastics

ćwiczenia gimnastyczne

 

Weightlifting

podnoszenie ciężarów

 

Powerlifting

trójbój siłowy

 

MetCon

Metabolic Conditioning – ćwiczenia „cardio” ale i nie koniecznie tylko „cardio”, można też tak określić dużą intensywność i mały ciężar

 

Mobility

zwiększanie mobilności, ruchomości w stawach, rozciąganie, podstawowe techniki masażu, radzenia sobie z bólami i dolegliwościami.

 

Streching

rozciąganie

 

Skalowanie

dostosowywanie obciążenia, liczby powtórzeń, ćwiczeń do swojego poziomu. Zmniejszanie np. obciążenia w WOD, tak aby dać radę go wykonać bezpiecznie. Jeśli ktoś was pyta czy skalowaliście, to pyta czy zmniejszyliście obciążenie czy robiliście Rx.

 

Rx

pochodzi od łacińskiego słowa „recipere”, czyli „weź”, używanego w aptekarstwie. Czyli jest też skrótem od słowa „recepta” – tego co mamy zalecone. I tak, w odniesieniu do WOD, „Rx” oznacza oryginalne obciążenie, zapisane w WOD, bez skalowania. Jeśli ktoś was zapyta, czy robiliście WOD „Rx”,  będzie pytał o to, czy robiliście go z zalecanym obciążeniem, czy może je zmniejszyliście.

 

Heat

każdy WOD wykonywany na zawodach może być podzielony na „Heat 1”, „Heat 2” itd. Jest to podział na grupy zawodników podczas tego samego WOD. Jeśli na zajęciach mamy tylko 5 wioślarek, a chcemy zrobić WOD, podzielimy 10 osobową grupę na „Heat 1” i „Heat 2”.

 

Tabata

zestaw dowolnych ćwiczeń wykonywanych w następującym schemacie: 8 rund: 20 sekund pracy, 10 sekund odpoczynku.

 

BW

Body Weight – masa ciała

 

PR

personal record – twój personalny record (Nie mylić z RM)

 

ROM

(ang. Range of Motion) – zasięg ruchu

 

Rep

repetition – powtórzenie

 

Set

seria

 

RM

rep max – maksymalne powtórzenie, 5RM – pięć powtórzeń na maksymalnym ciężarze, 1RM – jedno powtórzenie na maksymalnym ciężarze (Nie mylić z PR)

Weightlifting

Back Squat

przysiad ze sztangą na plecach

 

Front Squat

przysiad ze sztangą trzymaną z przodu

 

OHS – Over Head Squat

przysiad ze sztangą trzymana nad głową

 

Goblet Squat

przysiad z obciążeniem trzymanym oburącz na wysokości mostka (najczęściej KB)

 

Shoulder Press

wyciśnięcie sztangi nad głowę

 

Push Press

wyciśnięcie sztangi nad głową z użyciem nóg

 

Push Jerk

wyrzucenie sztangi nad głowę z wejściem pod sztangę

 

Shoulder to overhead (S2O)

sztanga ma się znaleźć nad głową dowolnątechniką

 

Clean

zarzut sztangi

 

Power Clean

zarzut bez przysiadu

 

Hang Clean

zarzut ze zwisu

 

Clean & Jerk

zarzut z podrzutem

 

Jerk

podrzut sztangi nad głowę

 

Snatch

rwanie sztangi

 

Hang Snatch

rwanie ze zwisu

 

Power Snath

rwanie bez pełnego przysiadu do stania

 

Thruster

przysiad z wyrzuceniem sztangi nad głowę

 

KB swing (American) – Kettlebell swing

wymach KB trzymanego oburącz nad głowę

 

KB Swing (Russian)

wymach KB do wysokości splotu

 

Deadlift (DL)

martwy ciąg

 

SDHP – Sumo Deadlift High Pull

uniesienie sztangi/KB trzymanej wąsko do wysokości brody/mostka z ziemi w pozycji jak do martwego ciągu z nogami rozstawionymi szeroko. Łokcie powyżej dłoni.

 

TGU

Turkish get-up – tureckie wstawanie

Metabolic conditioning

Double-Unders – DU`s

podskoki na skakance w formule 1 podskok – 2 obroty skakanką

 

Single Unders – SU`s

pojedyncze podskoki na skakance

 

Run

bieganie

 

Swim

pływanie

Sprzęt:

Barbell

sztanga

 

Bar

sztanga lub drążek

 

Bumper

obciążenie/talerze na sztangę odporne na rzucanie

 

Rack/ Cage

klatka do ćwiczeń

 

Row

wioślarz

 

GHD

Glute Ham Developer – przyrząd do wykonywania brzuszków oraz wyprostów tułowia

 

Ab mat

poduszka która podkładamy pod lędźwie przy wykonywaniu brzuszków

 

Medicine Ball

MB – piłka lekarska

 

Slam ball

piłka wypełniona piaskiem do uderzeń o ziemię

 

KB

kettlebell – odważnik rosyjski, „czajnik”

 

Jump Rope

skakanka

 

Prowler

sanie do przepychania z dokładanym obciążeniem

 

Rings

kółka gimnastyczne

 

Rope

lina

 

Air Bike (AAB)

rower firmy Assault

Gymnastics:

Air Squat

przysiad bez obciążenia

 

Pushup

pompka

 

HR Pushup

pushup hand release – pompka z oderwaniem rąk (kładziemy się klatką na ziemi i odrywamy ręce)

 

Sit-up

brzuszek

 

Lunges

wykroki

 

Walking Lunges

wykroki z przejściem do przodu („chodzone”)

 

Burpee

padnij powstań. Kucamy, wyrzucamy nogi do tyłu, kładziemy się na ziemi (biodra, klatka),podciągamy obydwie nogi pod klatkę, wstajemy i odrywamy się od ziemi klaszcząc dłońmi nad głową.

 

Jumping jacks

pajacyki

 

Hollow body position

w leżeniu na plecach, nogi wyprostowane, ręce wyprostowane nad głową (gimnastyczne ćwiczenie na mięśnie brzucha)

 

Hollow rock

w pozycji hollow body position przejścia z leżenia do siadu

 

Plank

tzw. deska. Podpór przodem na ramionach. Nogi złączone razem, plecy wyprostowane, biodra podwinięte, pośladki oraz brzuch napięty.

 

Side plank

plank na jednej ręce, druga ręka położona na boku lub uniesiona w górze.

 

Pullup

podciągnięcie

 

Strict pullup

podciągnięcie kulturystyczne

 

Kipping pullup

podciągnięcie z wyrzuceniem nóg do przodu, zarzut na drążek i mimowolne opadnięcie

 

Butterfly pullup

podciągnięcie z wykorzystaniem całego ciała, barki napięte, bez momentu zatrzymania

 

T2B (TTB)

toes to bar – palce do drążka

 

K2E (KTE)

knees to elbows – kolana do łokci (na drążku)

 

Handstand

stanie na rękach

 

Handstand walk

chodzenie na rękach

 

Handstand Push-up

HSPU – pompki przy ścianie w staniu na rękach

 

Rope Climb

wychodzenie po linie

 

Wall Climb

wychodzenie po ścianie nogami w podporze przodem do ziemi

 

Wall-ball

uderzenia piłką lekarską o ścianę na określoną wysokość z przysiadu

 

Ball Slams

uderzenia piłką o ziemię z nad głowy

 

Dip

pompka szwedzka

 

Parallel dip

pompka szwedzka na drążkach

 

Ring dip

pompka szwedzka na kółkach gimnastycznych

 

Glute-Ham Sit-ups

brzuszki na maszynie GHD

 

Back Extension

wyprosty do przodu na maszynie GHD, pracują tylko plecy, biodra nieruchomo leżą na poduszkach

 

Hip Extension

wyprosty do przodu na maszynie GHD, pracują całe biodra, którą są poza poduszkami

 

Muscle-up – MU

wsparcie ciągiem na kółkach gimnastycznych

 

Bar Muscle-up – BMU

wsparcie ciągiem na drążku

 

Box Jump

wyskoki na skrzynie z pełnym wyprostem biodra

 

Box Jump Overs

przeskoki lub przejścia przez skrzynie bez wyprostu bioder na skrzyni (box jumps over, burpees box jumps over)

 

L-sit

utrzymywanie ciała na rękach z nogami wyprostowanymi przed sobą, ćwiczenie możemy wykonywać na pudłach (box) drążkach (parallel) lub kółkach gimnastycznych (rings).

Facebook